Rekisteriseloste

Täytä lomakkeeseen käyttäjätunnuksesi, salsanasi ja yhteystietosi. Toimitus- ja laskutustiedot tulevat Etran järjestelmästä.

Tämä verkkokauppa on tarkoitettu vain Etran tiliasiakkaille

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Etra Oy
Osoite: Lampputie 2 00740 Helsinki
y-tunnus: 0107801-0

REKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ

Kimmo Linnero Etra Oy P. 050 3665723 kimmo.linnero@etra.fi

REKISTERIN NIMI

Etra Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tietojen käyttötarkoituksena on Etra Oy:n ylläpitämän verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja poistaa itseään koskevia tietoja rekisteristä. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Rekisteri sisältää tietoja Etra Oy:n verkkokauppaan rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä.

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA

Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Etra Oy:n verkkokauppaan rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai Etra Oy:n myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisteri sisältää mm. seuraavia tietoja: yrityksen nimi, osoite, y-tunnus, puhelinnumero, henkilön nimi ja sähköpostiosoite.

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS JA SUOJAUS

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. IT-järjestelmä on sijoitettu fyysisesti sellaiseen paikkaan, että asiaankuulumattomilla tahoilla ei ole pääsyä rekisteritietoihin. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan varmuuskopioimalla.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioista vastaava henkilö Kimmo Linnero. Asiakasrekisteritietoja käsitteleviä ja palvelun ylläpitäjiä Etra Oy:n työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Lisätietoja, palautetta ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle