Verkkokaupan yleiset sopimusehdot

1.Soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Etra Oy:n ja Asiakkaan väliseen tuotteiden verkkokauppaan, jonka edellytyksenä on Etra Oy:n ja Asiakkaan välinen verkkokauppasopimus.

2. Yhteyshenkilöt ja käyttäjät

Asiakas ilmoittaa Etra:lle verkkokauppaa varten yhteyshenkilöt, joille Etra toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakas saa antaa käyttäjätunnukset verkkokaupan käymistä varten henkilökuntaansa kuuluville henkilöille sekä luoda tarvittavat salasanat käyttöönsä. Nämä henkilöt ovat oikeutettuja tekemään tilauksia Etra:lta verkkokaupassa. Asiakas sitoutuu poistamaan ko. henkilön käyttäjätunnuksen ja salasanat henkilön erotessa tehtävästään. Asiakas ilmoittaa verkkokaupan yhteyshenkilöt ja niissä tapahtuvat muutokset Etra:lle ennen niiden voimaantuloa. Asiakas pitää salassa käyttämänsä salasanat ja vastaa kaikista tilauksista, jotka on tehty sille annetuilla käyttäjätunnuksilla. Asiakas on vastuussa siitä, etteivät muut kuin ne henkilöt, joille Asiakas on antanut oikeuden käydä verkkokauppaa Etra:n kanssa, käytä sille annettuja käyttäjätunnuksia. Asiakas huolehtii siitä, että henkilöillä, jotka käyvät verkkokauppaa Etra:n kanssa on siihen riittävä tietotaito ja tieto verkkokaupan ehdoista.

3. Tilaus, toimitus ja maksu

Asiakkaan tilaus on sitova, kun se on tallentunut verkkokaupan tallentimelle. Sitovan tilauksen muuttaminen tai peruuttaminen on mahdollista vain Etran:n toimesta. Verkkokaupassa tehdyn kaupan toimituksien ja maksujen osalta noudatetaan Etran:n tilaushetkellä voimassa olleita toimitus- ja maksuehtoja sekä palveluhinnastoa. Verkkokaupan tuotteiden hinnat on ilmoitettu verkkokaupan sivuilla ja vahvistetaan Etran:n toimittamassa tilausvahvistuksessa. Etran:n ja Asiakkaan välisessä verkkokaupassa noudatetaan tilisopimuksessa sovittua luottorajaa.

4. Vastuu

Asiakas vastaa omia tietojaan ja tiedostojaan koskevien varmuuskopioiden ottamisesta. Etra ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista. Etra eikä Asiakas ole vastuussa toiselle aiheuttamastaan välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, jollei osapuoli ole aiheuttanut sitä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudellaan. Etran:n verkkokaupan rekisteri on luottamuksellinen eikä siitä luovuteta tietoja ulkopuolisille ilman toisen

osapuolen suostumusta, ellei laki tai viranomaismääräys toisin määrää.

5. Tekijänoikeudet

Verkkokauppasivujen sisällön kaikki tekijänoikeudet kuuluvat Etra:lle.